Prioriteit geven aan doelgedrag voor onderzoek bij diabetes: de nominale groepstechniek gebruiken om consensus te bereiken van de belangrijkste belanghebbenden.

NIET TOEGEWEZEN Het gedrag van personen met diabetes (bijv. behandeling) en het gedrag van artsen en verschillende beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (bijv. controle van de bloedsuikerspiegel van patiënten) zijn essentieel.

Onze onderzoeksgroep moest één gedrag van betrokkenen en één gedrag van bekwame zorgverleners kiezen als proefpersonen in Ierland. Patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden meestal niet vaak gevraagd om te helpen bij het oplossen van onderzoeksonderwerpen.

In dit onderzoek moesten we collectief patiënten, zorgverleners en dekkingsmakers overbrengen om ons te helpen bij het oplossen van het meest essentiële doelgedrag voor onderzoek naar diabetes in Ierland. We werkten met 24 medewerkers, samen met mensen met diabetes, diabetesprofessionals en dekkingsmakers.

Ten eerste gaven de bijdragers instructies over gedragingen waarvan zij dachten dat ze essentieel waren voor onderzoek naar diabetes. Deelnemers woonden vervolgens een bijeenkomst bij en beoordeelden welk van de gedragingen het meest essentieel waren en noemden de resultaten van de ranglijst als een groep. We herkenden het meest extreem gerangschikte gedrag van getroffen personen en zorgverleners.

Het belangrijkste gerangschikte gedrag voor mensen met diabetes type 1 was ‘insuline nemen zoals vereist’ en voor mensen met diabetes type 2 was ‘het bijwonen van en interactie hebben met gestructureerde scholingsprogramma’s’. ‘Betrokkenheid bij het stellen van samenwerkingsdoelen met patiënten’ was het belangrijkste gedrag van zorgprofessionals.

Uit ons onderzoek blijkt dat het voor onderzoekers goed te doen is om samen te werken met mensen met diabetes, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en makers van dekkingen om onderzoeksonderwerpen op te lossen. De eerst gerangschikte gedragingen zullen nu worden onderzocht door onze groep in Ierland. UNASSIGNED Achtergrond Werken met patiënten, zorgverleners en dekkingsmakers om prioriteit te geven aan onderzoek onderwerpen kunnen de relevantie van onderzoek verbeteren en de kans vergroten dat onderzoeksresultaten worden omgezet in waarneming.

Het doel van het huidige onderzoek was om samen te werken met de belangrijkste belanghebbenden om te bepalen en consensus te bereiken over het meest essentiële doelgedrag voor onderzoek naar diabetes in Ierland. Methoden Vierentwintig bijdragers, samen met mensen met diabetes, diabetesprofessionals en dekkingsmakers, namen de helft in een nominale consensuscursus voor groepstechnieken.

Via een webgebaseerde enquête genereerden de bijdragers lijsten van essentieel doelgedrag op drie gebieden: diabetes type 1 beheren, diabetes type 2 beheren en diabetes type 2 stoppen.

Prioritising target behaviours for research in diabetes: Using the nominal group technique to achieve consensus from key stakeholders.
Prioritising target behaviours for research in diabetes: Using the nominal group technique to achieve consensus from key stakeholders.

Deelnemers woonden vervolgens een onderzoeksprioriteringsassemblage bij en rangschikten doelgedrag in twee rondes, met een groepsdialoog tussen beoordelingsrondes. Voor elk van de drie belangrijkste gebieden hadden de zes eerst gerangschikte gedragingen betrekking op mensen met diabetes en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg zijn erkend.

Resultaten In de meeste gevallen was het meest extreem gerangschikte gedrag vergelijkbaar voor rangorde 1 en rangschikking 2 en was er een grotere consensus met betrekking tot het onderschrijven van eersteklas gedrag. Sommige gedragingen veranderden echter van plaats tussen ranglijsten.

CD339 Blocking Peptide

33R-10635 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CD339 antibody, catalog no. 70R-11614

PKA Blocking Peptide

33R-10637 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PKA antibody, catalog no. 70R-11621

Raf1 Blocking Peptide

33R-10638 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Raf1 antibody, catalog no. 70R-11622

Wee1 Blocking Peptide

33R-10639 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Wee1 antibody, catalog no. 70R-11626

IHH Blocking Peptide

33R-1064 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SLC26A1 antibody, catalog no. 70R-6562

GSTP1 Blocking Peptide

33R-10640 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GSTP1 antibody, catalog no. 70R-11628

TNFR1 Blocking Peptide

33R-10641 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TNFR1 antibody, catalog no. 70R-11629

LSD1 Blocking Peptide

33R-10642 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of LSD1 antibody, catalog no. 70R-11631

STAT1 Blocking Peptide

33R-10643 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of STAT1 antibody, catalog no. 70R-11633

MAK10 Blocking Peptide

33R-10644 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of MAK10 antibody, catalog no. 70R-11634

ACADM Blocking Peptide

33R-10647 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ACADM antibody, catalog no. 70R-11637

ACADL Blocking Peptide

33R-10649 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ACADL antibody, catalog no. 70R-11639

SLC26A1 Blocking Peptide

33R-1065 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CACNB2 antibody, catalog no. 70R-1508

ACADSB Blocking Peptide

33R-10650 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ACADSB antibody, catalog no. 70R-11649

ACADSB Blocking Peptide

33R-10651 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ACADSB antibody, catalog no. 70R-11656

Survivin Blocking Peptide

33R-10653 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Survivin antibody, catalog no. 70R-11659

Bid Blocking Peptide

33R-10654 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Bid antibody, catalog no. 70R-11670

CD40L Blocking Peptide

33R-10655 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CD40L antibody, catalog no. 70R-11674

cIAP1 Blocking Peptide

33R-10656 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of cIAP1 antibody, catalog no. 70R-11676

cIAP1 Blocking Peptide

33R-10657 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of cIAP1 antibody, catalog no. 70R-11675

cIAP2 Blocking Peptide

33R-10658 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of cIAP2 antibody, catalog no. 70R-11677

XIAP Blocking Peptide

33R-10659 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of XIAP antibody, catalog no. 70R-11678

CACNB2 Blocking Peptide

33R-1066 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of LHPP antibody, catalog no. 70R-4027

Perforin Blocking Peptide

33R-10660 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Perforin antibody, catalog no. 70R-11680

NIK Blocking Peptide

33R-10665 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of NIK antibody, catalog no. 70R-11685

TrkA Blocking Peptide

33R-10666 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TrkA antibody, catalog no. 70R-11686

AIF Blocking Peptide

33R-10667 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of AIF antibody, catalog no. 70R-11690

DR6 Blocking Peptide

33R-10668 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of DR6 antibody, catalog no. 70R-11695

SIRT3 Blocking Peptide

33R-10669 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SIRT3 antibody, catalog no. 70R-11698

LHPP Blocking Peptide

33R-1067 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of UPP1 antibody, catalog no. 70R-3171

SIRT4 Blocking Peptide

33R-10670 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SIRT4 antibody, catalog no. 70R-11699

SIRT5 Blocking Peptide

33R-10671 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SIRT5 antibody, catalog no. 70R-11700

NAIP Blocking Peptide

33R-10672 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of NAIP antibody, catalog no. 70R-11701

MBD2a Blocking Peptide

33R-10673 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of MBD2a antibody, catalog no. 70R-11702

SALL1 Blocking Peptide

33R-10674 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SALL1 antibody, catalog no. 70R-11703

SIAH3 Blocking Peptide

33R-10675 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SIAH3 antibody, catalog no. 70R-11704

ACAD9 Blocking Peptide

33R-10676 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ACAD9 antibody, catalog no. 70R-11705

ACADVL Blocking Peptide

33R-10677 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ACADVL antibody, catalog no. 70R-11706

TRIM71 Blocking Peptide

33R-10678 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TRIM71 antibody, catalog no. 70R-11707

EZH2 Blocking Peptide

33R-10679 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of EZH2 antibody, catalog no. 70R-11708

UPP1 Blocking Peptide

33R-1068 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PVRIG antibody, catalog no. 70R-6255

MyD88 Blocking Peptide

33R-10680 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of MyD88 antibody, catalog no. 70R-11710

ACAT1 Blocking Peptide

33R-10681 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ACAT1 antibody, catalog no. 70R-11711

ABAD Blocking Peptide

33R-10682 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ABAD antibody, catalog no. 70R-11712

PKB Blocking Peptide

33R-10683 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PKB antibody, catalog no. 70R-11713

GAI2 Blocking Peptide

33R-10684 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GAI2 antibody, catalog no. 70R-11715

GABP Blocking Peptide

33R-10685 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GABP antibody, catalog no. 70R-11716

TLR4 Blocking Peptide

33R-10686 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TLR4 antibody, catalog no. 70R-11719

ACAT2 Blocking Peptide

33R-10687 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ACAT2 antibody, catalog no. 70R-11720

ERAB Blocking Peptide

33R-10688 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ERAB antibody, catalog no. 70R-11721

PVRIG Blocking Peptide

33R-1069 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of EXOSC10 antibody, catalog no. 70R-4673

PARD3 Blocking Peptide

33R-10691 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PARD3 antibody, catalog no. 70R-11725

TCTN2 Blocking Peptide

33R-10692 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TCTN2 antibody, catalog no. 70R-11727

HADH Blocking Peptide

33R-10693 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of HADH antibody, catalog no. 70R-11728

FATP4 Blocking Peptide

33R-10696 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of FATP4 antibody, catalog no. 70R-11731

Bid Blocking Peptide

33R-10697 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Bid antibody, catalog no. 70R-11734

JMJD1A Blocking Peptide

33R-10698 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of JMJD1A antibody, catalog no. 70R-11735

RIP Blocking Peptide

33R-10699 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of RIP antibody, catalog no. 70R-11737

EXOSC10 Blocking Peptide

33R-1070 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of MKRN2 antibody, catalog no. 70R-2131

MBD1 Blocking Peptide

33R-10700 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of MBD1 antibody, catalog no. 70R-11739

VENTX Blocking Peptide

33R-10702 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of VENTX antibody, catalog no. 70R-11742

ASC Blocking Peptide

33R-10703 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ASC antibody, catalog no. 70R-11744

RIP3 Blocking Peptide

33R-10704 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of RIP3 antibody, catalog no. 70R-11745

SMAC Blocking Peptide

33R-10705 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SMAC antibody, catalog no. 70R-11747

RasGAP Blocking Peptide

33R-10706 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of RasGAP antibody, catalog no. 70R-11749

TCTN3 Blocking Peptide

33R-10708 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TCTN3 antibody, catalog no. 70R-11753

BMF Blocking Peptide

33R-10709 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of BMF antibody, catalog no. 70R-11754

MKRN2 Blocking Peptide

33R-1071 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of AMZ2 antibody, catalog no. 70R-9376

EndoG Blocking Peptide

33R-10710 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of EndoG antibody, catalog no. 70R-11755

ILP2 Blocking Peptide

33R-10711 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ILP2 antibody, catalog no. 70R-11756

PUMA Blocking Peptide

33R-10712 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PUMA antibody, catalog no. 70R-11758

p53NIDP1 Blocking Peptide

33R-10713 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of p53NIDP1 antibody, catalog no. 70R-11759

POU2F1 Blocking Peptide

33R-10714 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of POU2F1 antibody, catalog no. 70R-11760

FasL Blocking Peptide

33R-10715 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of FasL antibody, catalog no. 70R-11761

FAF1 Blocking Peptide

33R-10716 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of FAF1 antibody, catalog no. 70R-11762

BI1 Blocking Peptide

33R-10717 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of BI1 antibody, catalog no. 70R-11763

TANK Blocking Peptide

33R-10718 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TANK antibody, catalog no. 70R-11764

PCNA Blocking Peptide

33R-10719 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PCNA antibody, catalog no. 70R-11765

AMZ2 Blocking Peptide

33R-1072 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of RNF32 antibody, catalog no. 70R-1166

ALK Blocking Peptide

33R-10723 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ALK antibody, catalog no. 70R-11769

CREB Blocking Peptide

33R-10725 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CREB antibody, catalog no. 70R-11772

COX1 Blocking Peptide

33R-10726 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of COX1 antibody, catalog no. 70R-11773

COX1 Blocking Peptide

33R-10727 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of COX1 antibody, catalog no. 70R-11774

BLCAM Blocking Peptide

33R-10728 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of BLCAM antibody, catalog no. 70R-11775

BRCA1 Blocking Peptide

33R-10729 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of BRCA1 antibody, catalog no. 70R-11776

RNF32 Blocking Peptide

33R-1073 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GOLGA7 antibody, catalog no. 70R-2903

Cadherin Blocking Peptide

33R-10730 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Cadherin antibody, catalog no. 70R-11777

TFPI Blocking Peptide

33R-10735 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TFPI antibody, catalog no. 70R-11785

Hsp90 Blocking Peptide

33R-10737 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Hsp90 antibody, catalog no. 70R-11793

Hsp105 Blocking Peptide

33R-10738 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Hsp105 antibody, catalog no. 70R-11794

HMOX1 Blocking Peptide

33R-10739 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of HMOX1 antibody, catalog no. 70R-11795

GOLGA7 Blocking Peptide

33R-1074 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ACSL5 antibody, catalog no. 70R-6556

HMOX2 Blocking Peptide

33R-10740 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of HMOX2 antibody, catalog no. 70R-11796

HCAM Blocking Peptide

33R-10741 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of HCAM antibody, catalog no. 70R-11797

BMX Blocking Peptide

33R-10742 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of BMX antibody, catalog no. 70R-11799

BMX Blocking Peptide

33R-10743 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of BMX antibody, catalog no. 70R-11800

A1 Blocking Peptide

33R-10744 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of A1 antibody, catalog no. 70R-11802

AFX Blocking Peptide

33R-10745 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of AFX antibody, catalog no. 70R-11803

BCL3 Blocking Peptide

33R-10746 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of BCL3 antibody, catalog no. 70R-11804

BCL6 Blocking Peptide

33R-10747 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of BCL6 antibody, catalog no. 70R-11805

ACSL5 Blocking Peptide

33R-1075 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CCND1 antibody, catalog no. 70R-10480

CETP Blocking Peptide

33R-10750 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CETP antibody, catalog no. 70R-11808

CCR1 Blocking Peptide

33R-10751 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CCR1 antibody, catalog no. 70R-11809

CCR2 Blocking Peptide

33R-10752 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CCR2 antibody, catalog no. 70R-11810

CCR3 Blocking Peptide

33R-10753 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CCR3 antibody, catalog no. 70R-11811

CXCR5 Blocking Peptide

33R-10754 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CXCR5 antibody, catalog no. 70R-11812

GADD153 Blocking Peptide

33R-10755 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of GADD153 antibody, catalog no. 70R-11813

ICAM1 Blocking Peptide

33R-10756 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ICAM1 antibody, catalog no. 70R-11814

ILK1 Blocking Peptide

33R-10757 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ILK1 antibody, catalog no. 70R-11815

IRS1 Blocking Peptide

33R-10758 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of IRS1 antibody, catalog no. 70R-11816

eNOS Blocking Peptide

33R-10759 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of eNOS antibody, catalog no. 70R-11818

CCND1 Blocking Peptide

33R-1076 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of CCND1 antibody, catalog no. 70R-7826

Neurexin Blocking Peptide

33R-10760 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of Neurexin antibody, catalog no. 70R-11819

PAK2 Blocking Peptide

33R-10761 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PAK2 antibody, catalog no. 70R-11828

PAK4 Blocking Peptide

33R-10762 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PAK4 antibody, catalog no. 70R-11829

TLR3 Blocking Peptide

33R-10763 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of TLR3 antibody, catalog no. 70R-11830

PAR4 Blocking Peptide

33R-10764 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PAR4 antibody, catalog no. 70R-11832

PDK1 Blocking Peptide

33R-10765 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PDK1 antibody, catalog no. 70R-11834

PKC Blocking Peptide

33R-10766 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PKC antibody, catalog no. 70R-11835

PKG Blocking Peptide

33R-10767 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PKG antibody, catalog no. 70R-11837

PMS2 Blocking Peptide

33R-10768 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of PMS2 antibody, catalog no. 70R-11838

SOD1 Blocking Peptide

33R-10769 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SOD1 antibody, catalog no. 70R-11839

CCND1 Blocking Peptide

33R-1077 100 ug
EUR 216
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of ATP1B4 antibody, catalog no. 70R-6783

SGK Blocking Peptide

33R-10770 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SGK antibody, catalog no. 70R-11840

SMAD1 Blocking Peptide

33R-10771 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SMAD1 antibody, catalog no. 70R-11842

SMAD4 Blocking Peptide

33R-10772 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of SMAD4 antibody, catalog no. 70R-11844

STAT2 Blocking Peptide

33R-10773 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of STAT2 antibody, catalog no. 70R-11846

STAT3 Blocking Peptide

33R-10774 50 ug
EUR 229.2
Description: A synthetic peptide for use as a blocking control in assays to test for specificity of STAT3 antibody, catalog no. 70R-11848

Het belangrijkste gedrag gerelateerd aan mensen met diabetes type 1 was ‘insuline nemen zoals vereist’ en voor mensen met diabetes type 2 was ‘het bijwonen en fascineren met gestructureerde scholingsprogramma’s’. ‘Betrokkenheid bij het stellen van samenwerkingsdoelen met patiënten’ was het belangrijkste gerangschikte gedrag met betrekking tot beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg voor het beheren van elke type 1- en type 2-diabetes. Voor het stoppen van diabetes type 2 was ‘interactie hebben met gezond gedrag als huishouden’ het hoogst gerangschikte gedrag van de bewoners en ‘wonen en interactie hebben met coaching voor gedragsverandering’ was het hoogst bekwame gedrag.

Conclusies Het is mogelijk om samen te werken met een verschillende groep belanghebbenden om de onderzoeksagenda voor diabetes te informeren. De erkende prioriteiten zijn mede tot stand gekomen door de belangrijkste belanghebbenden, samen met patiënten, zorgverleners en dekkingsmakers, en kan de groei van een programma voor gedragsonderzoek bij diabetes in Ierland informeren.

Het onderzoek biedt bovendien een moeizaam voorbeeld van een cursus onderzoeksprioritering met gebruikmaking van de nominale groepstechniek en erkende beperkingen, die nuttig kunnen zijn voor verschillende onderzoekers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.