Pneumonia QC

According to Statistics Canada, pneumonia and influenza cause nearly 2,000 deaths per year in Quebec alone. In 2014, nearly 6,600 Canadians will have died. Pneumonia particularly threatens those who are more vulnerable, such as children, the elderly or people whose immune system is weakened by a chronic disease, such as chronic obstructive pulmonary disease (COPD). … Lees meer

Lees meer

Job Bioloog

FSL isop zoek naar iemand om te werken in een onderzoekslaboratorium te Eindhoven WERKEN: deelname aan een onderzoeks- en ontwikkelingsproject, ontwikkeling en validatie van Elisa analyse methoden, het uitvoeren van Western Blot analyses, chromatografische monoclonale antilicham analyses uitvoeren en documenteren Akta analytische documentatie bijhouden en archiveren. VERWACHTINGEN: hoger chemisch, biotechnologisch, biochemisch of aanverwant hoger onderwijs, … Lees meer

Lees meer

Cohortprofiel voor de MASTERMIND-studie: met behulp van de Clinical Practice Research Datalink (CPRD) om de stratificatie van respons op behandeling bij patiënten met type 2-diabetes te onderzoeken.

DOELSTELLING Dit is een retrospectief cohortonderzoek dat gebruik maakt van observationele informatie uit geanonimiseerde hoofdzorginformatie. We bepalen en extraheren alle patiënten met diabetes type 2 en gerelateerde medische informatie uit de Clinical Practice Research Datalink (CPRD) om de mode van ziekteontwikkeling en stratificatie van de behandeling te informeren. METHODSData zijn geëxtraheerd uit CPRD op 8 … Lees meer

Lees meer

Prioriteit geven aan doelgedrag voor onderzoek bij diabetes: de nominale groepstechniek gebruiken om consensus te bereiken van de belangrijkste belanghebbenden.

NIET TOEGEWEZEN Het gedrag van personen met diabetes (bijv. behandeling) en het gedrag van artsen en verschillende beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (bijv. controle van de bloedsuikerspiegel van patiënten) zijn essentieel. Onze onderzoeksgroep moest één gedrag van betrokkenen en één gedrag van bekwame zorgverleners kiezen als proefpersonen in Ierland. Patiënten en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden … Lees meer

Lees meer

Onderzoek naar insuline-actie en de toekomst van diabetesbehandeling: de Banting-medaille van 2017 voor wetenschappelijke prestatiecollege.

Diabetes is toe te schrijven aan gemengde afwijkingen in de insulineproductie en beweging. De pathofysiologie van deze defecten is uitgebreid bestudeerd en redelijkerwijs begrepen. Hun oorzaken zijn ongrijpbaar en hun manifestaties zijn pleiotroop, waarschijnlijk als gevolg van het drievoudige risico van genen, omgeving en levensstijl. Behandelaars brengen, zodra ze zich beperken tot monotherapie met secretagogen … Lees meer

Lees meer