Wanneer kan ik meedoen aan de studie?

  • U bent tenminste sinds 2015 verzekerd bij Zilveren Kruis, bij een van de labels Interpolis, OZF, Pro Life en Avéro Achmea of bij een van de volmachten van Avéro: Nedasco/Caresco, IAK Volmacht of Aevitae. Verzekerden bij  FBTO en De Friesland kunnen niet deelnemen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Het volledig invullen van de vragenlijst is noodzakelijk om recht te blijven houden op de door het Zilveren Kruis ter beschikking gestelde deelfinanciering.
  • NB: vanaf 13 juni 2017 is inschrijving in het FSL-register niet meer mogelijk.

Hoe verloopt het onderzoek?

U krijgt een mail via de beheerder van de registratie met daarin een link, waarin u de vragenljisten kunt openen. Er worden een 50-tal vragen gesteld. De beantwoording duurt ongeveer 20 minuten. Dezelfde vragen zullen u na 6 en na 12 maanden nog eens gestuurd worden. U krijgt dan opnieuw een email met daarin een link naar de vragenlijst. Om met het onderzoek tot juiste conclusies te komen is het nodig dat alle vragenlijsten worden ingevuld. Het invullen van ook de 2e of de 3e vragenlijst is noodzakelijk om recht te blijven houden op de door het Zilveren Kruis ter beschikking gestelde deelfinanciering. Daarnaast wordt op vrijwillige basis de mogelijkheid geboden om iedere maand de gegevens uit de FreeStyle Libre aan het register toe te voegen. U krijgt hiervoor maandelijks per mail een uitnodiging. Na het openen van de link krijgt u een uitleg hoe u dit moet doen.

Hoe kan ik bestellen en declareren?

Voordat u voor vergoeding in aanmerking komt, moet u eerst de vragenlijsten volledig hebben ingevuld. Nadat u de vragenlijsten heeft ingevuld, kunt u bij Abbott uw bestelling plaatsen  via www.FreeStyleLibre.nl. Om verzendkosten te besparen kunt u het beste meerdere sensoren tegelijk bestellen tot een maximum van 5 sensoren. Bij de eerste bestelling kunt u, als u deze nog niet heeft, ook de FreeStyle Libre reader bestellen. Deze wordt eenmalig 100% vergoed. Na elke bestelling kunt u uw declaratie indienen bij Zilveren Kruis. Als u al kosten heeft gemaakt voor de FreeStyle Libre sensoren of reader voor deelname aan het FSL-register, dan worden deze niet met terugwerkende kracht vergoed.

Eén sensor, die maximaal twee weken meegaat, kost € 59,90. Hiervan vergoedt Zilveren Kruis gedurende één jaar de helft. Een reader kost € 59,90. Hiervan vergoedt Zilveren Kruis eenmalig het totale bedrag. U kunt maximaal 26 sensoren declareren.

De prijs voor een startpakket is €169,90 (één reader en twee sensoren). Zilveren Kruis vergoedt het totale bedrag van de reader € 59,90 en het bedrag van één sensor € 59,90. Dit is dus de goedkoopste optie. U kunt bij het startpakket nog losse sensoren bestellen.

Op de site van Abbott staat uitgebreid beschreven hoe u de FreeStyle Libre kunt aanbrengen. Natuurlijk kunt u ook altijd uw diabetesverpleegkundige hierover benaderen. Het is van belang dat u deze instructies goed opvolgt en de FreeStyle Libre op de juiste plaats aanbrengt.

Privacy

We vragen van u een aantal persoonsgegevens, namelijk naam  en relatienummer (= polisnummer). Dit is ongebruikelijk omdat gezondheidsonderzoek normaal geanonimiseerd gebeurt. We doen dit om de volgende reden: vanuit het register krijgt Zilveren Kruis uw naam en relatienummer zodat op die manier de bij hen verzekerde deelnemers bekend zijn. Achter de schermen kan daardoor de vergoeding geregeld worden. Hiervoor worden de identiteitsgegevens gescheiden van de onderzoeksgegevens, zodat deze niet meer naar u te herleiden zijn.

Daarnaast vragen wij of u akkoord gaat met het doorgeven van uw BSN. Het BSN willen wij gebruiken voor een vervolgonderzoek om gegevens uit meerdere databases te kunnen koppelen, om zo bijvoorbeeld het zorggebruik te kunnen meten. Uiteraard zal er bij bewerking van de gecombineerde gegevens voor worden zorggedragen, dat deze gegevens nooit tot u als persoon herleidbaar zijn. Ook het Zilveren Kruis heeft geen inzicht in de door u binnen het register ingevulde gegevens.

Op de eerste pagina van de vragenlijst vragen we uitdrukkelijk om toestemming voor het gebruik van uw identiteitsgegevens. Daarbij staat de vraag voor toestemming voor gebruik van het BSN los van de toestemming voor opname in het register. Met andere woorden: u hoeft geen toestemming te geven voor het gebruik van uw BSN om wel te kunnen deelnemen aan het register.

Contact

Wanneer u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het onderzoeksteam van Isala.