Veel gestelde vragen door patiënten:

U moet uw behandelaar/zorgverlener in het ziekenhuis laten weten dat u wilt meedoen aan het FreeStyle Libre register. Uw behandelaar/zorgverlener zal  u aanmelden als u voldoet aan de voorwaarden om mee te doen met het FreeStyle Libre register.
Er kunnen maximaal 3880 patiënten deelnemen aan het FreeStyle Libre register. Op de homepage ziet u een teller met het aantal nog beschikbare plaatsen
Nadat u de vragenlijsten heeft ingevuld, kunt u bij Abbott (de fabrikant van de FreeStyle Libre) uw bestelling plaatsen via www.FreeStyleLibre.nl. Om verzendkosten te besparen kunt u het beste meerdere sensoren tegelijk bestellen tot een maximum van 5 sensoren. Bij de eerste bestelling kunt u, als u deze nog niet heeft, ook de FreeStyleLibre reader bestellen. Deze wordt eenmalig 100% vergoed.
Nadat  u de vragenlijst heeft ingevuld, kunt u uw bestelling plaatsen bij Abbott en de rekening declareren bij Zilveren Kruis. Vanuit het register wordt Zilveren Kruis op de hoogte gebracht van uw deelname. Zilveren Kruis betaalt dan gedurende één jaar de helft van de kosten van de sensoren. Bij de eerste bestelling kunt u, als u deze nog niet heeft, ook de reader bestellen. Deze wordt eenmalig 100% vergoed.
Eén sensor, die maximaal twee weken meegaat, kost € 59,90. Hiervan vergoedt Zilveren Kruis gedurende één jaar de helft.

Een reader kost € 59,90. Hiervan vergoedt Zilveren Kruis eenmalig het totale bedrag.

De prijs voor een startpakket is €169,90 (één reader en twee sensoren). Zilveren Kruis vergoedt het totale totale bedrag van de reader € 59,90 en het bedrag van één sensor € 59,90. Dit is dus de goedkoopste optie. U kunt bij het startpakket nog losse sensoren bestellen.

Ja dat kan. Als u de vragenlijsten na 6 en na 12 maanden niet invult, zal de vergoeding stopgezet worden.
Voorwaarde voor het meedoen aan het FreeStyle Libre register is dat u sinds 2015 voor uw ziektekosten verzekerd bent bij Zilveren Kruis, een van de labels van Zilveren Kruis: OZF, Prolife, Avéro Achmea en Interpolis of bij een van de volmachten van Avéro: Nedasco/Caresco, IAK Volmacht en Aevitae.
NB: Dit geldt alleen voor de volmachten waarbij Avéro Achmea risicodrager is! Verzekerden bij FBTO en De Friesland kunnen niet deelnemen.
Ja dat kan, als u ouder bent dan 18, verzekerd bent bij Zilveren Kruis of een van de labels. Ook moet u voldoen aan een of meer van de inclusiecriteria, voor uw gebruik van de FreeStyle Libre.
De patiënt is sinds 2015 verzekerd bij Zilveren Kruis, bij een van de labels Interpolis, OZF, Pro Life en Avéro Achmea of bij een van de volmachten van Avéro: Nedasco/Caresco, IAK Volmacht en Aevitae. Verzekerden bij  FBTO en De Friesland kunnen niet deelnemen. De patiënt is 18 jaar of ouder.

Daarnaast dient de patiënt aan een of meer van de hieronder staande inclusiecriteria te voldoen:

  1. ‘hypoglycemia unawareness’ en ondanks gemiddeld 6 of meer metingen per dag in het afgelopen jaar en intensieve geleiding van het diabetesteam nog steeds hypoglykemieën
  2. onverwachte hypoglykemieën ondanks gemiddeld 6 of meer metingen per dag in het afgelopen jaar en intensieve begeleiding van het diabetesteam
  3. insuline afhankelijke diabeet die ondanks maximale inspanningen (frequente bloedcontrole en adequaat lifestyle management) en intensieve begeleiding van het diabetesteam niet komt tot verbetering van de glucoseregulatie, wat blijkt uit een gemiddeld HbA1c > 70 mmol/mol (8,5%) in het afgelopen jaar
  4. een beroep hebben waarbij sensatieverlies aan vingers door vingerprikken kan leiden tot arbeidsongeschiktheid en die op advies van het diabetesteam meer dan 6 metingen per dag moeten doen, bijvoorbeeld musici
  5. een beroep hebben waarbij relatief zeldzaam optredende hypoglykemieën tot een gevaar voor zichzelf en/of anderen kan leiden of vanwege veiligheidsrisico’s tot arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld buschauffeur.
  6. in aanmerking komen voor Continue Glucose Monitoring (CGM).

Bestaande FSL-gebruikers die voor het gebruik van de FreeStyle Libre voldoen aan een van bovenstaande criteria.

Veel gestelde vragen door zorgverleners

Aanmelding gaat altijd in overleg met de patiënt. Uw contactpersoon in het ziekenhuis kan via info@fslregister.nl de namen en emailadressen doorgeven van zorgverleners, die patiënten willen aanmelden. Deze zorgverleners ontvangen van de applicatiebeheerder van de Research Manager, het systeem waarin het FreeStyle Libre register is ingebouwd, een activatiemail met daarin uw gebruikersnaam en een link om uw account te activeren en een wachtwoord in te stellen.
De contactpersoon in het ziekenhuis geeft via info@fslregister.nl de namen, functies en emailadressen door van zorgverleners, die patiënten  willen aanmelden voor het FreeStyle Libre register. Verder is de contactpersoon het aanspreekpunt voor het team van het FreeStyle Libre register om vragen en opmerkingen door te geven. Van de kant van het ziekenhuis kan ook via de contactpersoon vragen worden gesteld via het emailadres info@fslregister.nl.
Voorwaarde voor deelname aan dit onderzoek is dat de patiënt 18 jaar of ouder is.
Aanmelding van patiënten voor het FreeStyle Libre register gaat altijd via de tweedelijns zorgverlener. De behandelingsteam in het ziekenhuis gaat na of de patiënt voldoet aan de inclusiecriteria en vult dan ook het door hen vastgestelde inclusiecriterium in. Als huisarts kunt u dus geen patiënten aanmelden. U kunt patiënten verwijzen naar hun behandelaar in het ziekenhuis.
Er kunnen maximaal 3880 patiënten deelnemen aan het FreeStyle Libre register. Op de homepage ziet u een teller met het aantal nog beschikbare plaatsen.
Als u door uw  contactpersoon bent aangemeld voor het FreeStyle Libre register, ontvangt u van de applicatiebeheerder van de Research Manager, het systeem waarin het FreeStyle Libre register is ingebouwd, een activatie mail met daarin uw gebruikersnaam en de mogelijkheid om een wachtwoord in te stellen. Deze mail wordt automatisch gegenereerd, nadat uw gebruikersaccount is aangemaakt. Wanneer de activatiemail niet in uw gewone mailbox terecht is gekomen, is deze wellicht als SPAM gekwalificeerd en in uw SPAM-box terechtgekomen.
Wanneer u alle vragen hebt ingevuld en de knop ‘opslaan en sluiten’ hebt aangeklikt, dan zijn deze gegevens ingevoerd in het register. Deze gegevens zijn voor u inderdaad niet meer zichtbaar. De patiënt ontvangt nu automatisch een uitnodigingsmail om de vragenlijsten in te vullen.