FreeStyle Libre Register

 

Onderzoek naar FreeStyle Libre
Het Diabetesonderzoekscentrum van Isala is per mei 2016 in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland en onder governance van de Stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek (BIDON) een onderzoek gestart om de meerwaarde van de Freestyle Libre als glucosemeetmethode voor gebruikers te bestuderen. Het onderzoek loopt tot en met mei 2018. De FreeStyle Libre is een nieuwe manier om glucose te controleren met een scan in plaats van met een vingerprik. Meer informatie over de FreeStyle Libre vindt u op www.freestylelibre.nl.

FreeStyle Libre register
De deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd om hun ervaringen in te vullen in het FreeStyle Libre register (FSL-register). De verzameling gegevens in dit register is noodzakelijk, omdat zo inzichtelijk wordt hoe deze innovatieve ontwikkeling bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de gebruikers en mogelijk zelfs aan een vermindering van de zorgkosten. Op termijn hopen we hiermee het wetenschappelijke bewijs te kunnen leveren dat opname in de basisverzekering mogelijk maakt.

Inschrijving gesloten
Op 12 juni 2017 wordt de inschrijving in het register gesloten; vanaf die datum kunnen er geen nieuwe deelnemers meer worden aangemeld. In totaal nemen er ruim 1200 mensen deel aan het FSL-register. Er wordt al druk gewerkt aan de analyse van de gegevens. Daarbij zijn de gegevens van alle drie de vragenlijsten, bij inschrijving, na 6 maanden en na 1 jaar van belang.

0
1e vragenlijst, nulmeting: totaal aantal ingevuld
0
2e vragenlijst, follow-up na 6 maanden: totaal aantal ingevuld
0
3e vragenlijst, follow-up na 1 jaar: totaal aantal ingevuld

Vergoeding
Iedereen die tot 13 juni 2017 is ingeschreven en voldoet aan de voorwaarden, kan gedurende de 12 maanden dat hij/zij meedoet aan het FSL-register gebruik maken van de vergoeding. Zilveren Kruis betaalt de helft van de kosten voor het gebruik van de Freestyle Libre voor maximaal 26 sensoren. De uiteindelijke beslissing aangaande het al dan niet in de (nabije) toekomst vergoeden van de Freestyle Libre op de langere termijn moet worden genomen door het Zorginstituut Nederland en de minister van VWS.

Voorwaarden voor deelname…..